Wyrok SO w Elblągu z dnia 29.06.2023 r. (sygn. akt I C 566/22) pozwany: Getin Noble Bank S.A


Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 29.06.2023 roku, sygnatura akt I C 566/22, pozwany Getin Noble Bank S.A., zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu