Wyrok SO w Elblągu z dnia 24.07.2023 r. (sygn. akt I C 85/23) pozwany: Bank BPH S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 24.07.2023 r., sygnatura akt I C 85/23, pozwany: Bank BPH S.A. , zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu