Wyrok SO w Elblągu z dnia 13.02.2024 r. (sygn. akt I C 241/23) pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 13.02.2024 r., sygnatura akt I C 241/23, pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu