Wyrok SO w Częstochowie z dnia 19.05.2022 r. (sygn. akt I C 470/21), pozwany: ING Bank Śląski S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 19.05.2022 roku, sygnatura akt I C 470/21, pozwany ING Bank Śląski S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (przesłankowe), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców osobno na rzecz każdego z nich