Wyrok SO w Częstochowie z dnia 19.02.2024 r. (sygn. akt I C 985/23) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 19.02.2024 roku, sygnatura akt I C 985/23, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu