Wyrok SO w Częstochowie z dnia 16.08.2022 r. (sygn. akt I C 481/21) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 16.08.2022 roku, sygnatura akt I C 481/21, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w PLN, osobno w CHF)