Wyrok SO w Częstochowie z dnia 07.11.2023 r. (sygn. akt I C 580/23) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 07.11.2023 roku, sygnatura akt I C 580/23, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek