Wyrok SO w Częstochowie z dnia 07.10.2021 r. (sygn. akt. I C 250/21), pozwany: Santander Bank Polska S.A. S.A (Kredyt Bank S.A)


Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 07.10.2021 roku, sygnatura akt I C 250/21, pozwany Santander Bank Polska S.A., przesłankowe stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę, pozew wniesiony w lutym 2021 roku. Sprawę prowadziła radca prawny Paulina Czapla – Zdanowska z Kancelarii Radcy Prawnego Mateusza Płudowskiego