Wyrok SO w Bydgoszczy z dnia 28.05.2024 r. (sygn. akt. I C 2030/23) pozwany: BNP Paribas Bank Polska S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 28.05.2024 r., sygnatura akt I C 2030/23, pozwany BNP Paribas Bank Polska S.A. , ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy ,zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu