Wyrok SO w Bydgoszczy z dnia 24.11.2023 r. (sygn. akt I C 601/23) pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 24.11.2023 roku, sygnatura akt I C 601/23, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami