Wyrok SO w Bydgoszczy z dnia 24.10.2022 r. (sygn. akt I C 784/21) pozwany: Santander Consumer Bank S.A. (poprzednio: PTF Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 24.10.2022 roku, sygnatura akt I C 784/21, pozwany Santander Consumer Bank S.A. (poprzednio: PTF Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat na rzecz powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu