Wyrok SO w Bydgoszczy z dnia 11.01.2024 r. (sygn. akt I C 1613/21) pozwany: Santander Consumer Bank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 11.01.2024 roku, sygnatura akt I C 1613/21, pozwany Santander Consumer Bank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami