Wyrok SO w Bydgoszczy z dnia 09.04.2024 r. (sygn. akt I C 1432/23) pozwany: Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 09.04.2024 roku, sygnatura akt I C 1432/23, pozwany Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami