Wyrok SO w Bielsku-Białej z dnia 28.03.2023 r. (sygn. akt I C 2169/21) pozwany: Getin Noble Bank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 28.03.2023 roku, sygnatura akt I C 2169/21, pozwany Getin Noble Bank S.A., zasądzenie w odpowiedniej proporcji zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu