Wyrok SO w Bielsku-Białej z dnia 26.02.2024 r. (sygn. akt I C 1581/23) pozwany: Santander Bank Polska S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 26.02.2024 roku, sygnatura akt I C 1581/23, pozwany Santander Bank Polska S.A., zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powoda (osobno w PLN, osobno w CHF) wraz z odsetkami i kosztami procesu