Wyrok SO w Bielsku-Białej z dnia 20.12.2023 r. (sygn. akt I C 464/23) pozwany: Santander Consumer Bank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 20.12.2023 roku, sygnatura akt I C 464/23, pozwany Santander Consumer Bank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami