Wyrok SO w Bielsku-Białej z dnia 19.08.2022 r. (sygn. akt I C 713/21) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 19.08.2022 roku, sygnatura akt I C 713/21, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w PLN, osobno w CHF) wraz z odsetkami i kosztami procesu