Wyrok SO w Bielsku-Białej z dnia 17.05.2022 r. (sygn. akt I C 1684/21) pozwany: mBank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 17.05.2022 roku, sygnatura akt I C 1684/21, pozwany: mBank S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę, oddalenie powództwa w zakresie części odsetek