Wyrok SO w Bielsku-Białej z dnia 16.12.2022 r. (sygn. akt I C 743/22) pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 16.12.2022 roku, sygnatura akt I C 743/22, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu