Wyrok SO w Bielsku-Białej z dnia 16.01.2024 r. (sygn. akt I C 2398/22) pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 16.01.2024 r., sygnatura akt I C 2398/22, pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu