Wyrok SO w Bielsku-Białej z dnia 13.07.2023 r. (sygn. akt I C 189/23) pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 13.07.2023 roku, sygnatura akt I C 189/23, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie w nieznacznej części co do odsetek