Wyrok SO w Bielsku Białej z dnia 12.05.2022 r. (sygn. akt I C 142/21) pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku Białej z dnia 12.05.2022 r., sygnatura akt I C 142/21, pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.), nieważność przesłankowa, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę