Wyrok SO w Bielsku-Białej z dnia 08.05.2024 r. (sygn. akt I C 1582/23) pozwany: Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 08.05.2024 r., sygnatura akt I C 1582/23, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu, w sprawie został uwzględniony „zarzut zatrzymania”