Wyrok SO w Bielsku-Białej z dnia 05.04.2024 r. (sygn. akt I C 1183/23) w sprawie o BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z KAPITAŁU (powód: Santander Consumer Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 05.04.2024 roku, sygnatura akt I C 1183/23, powód : Santander Consumer Bank S.A. Powództwo zostało wytoczone przez bank wobec uprzednio przegranego procesu o ustalenie nieważności umowy frankowej. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej nie podzielił argumentacji banku co do zasadności roszczenia o bezumowne korzystanie z kapitału i tym samym umorzył postępowanie w zakresie żądania zapłaty, jednocześnie zasądzając zwrot kosztów procesu na rzecz naszego Klienta.