Wyrok SO w Bielsku-Białej z dnia 05.01.2024 r. (sygn. akt I C 1738/23) pozwany: Bank BPH S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 05.01.2024 r., sygnatura akt I C 1738/23, pozwany: Bank BPH S.A. ,ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu