Wyrok SO w Białymstoku z dnia 14.06.2022 r. (sygn. akt I C 479/22) pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 14.06.2022 r., sygnatura akt I C 479/22, pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.), stwierdzenie nieważności całej umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców, oddalenie w zakresie części odsetek