Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 19.04.2023 r. (sygn. akt I ACa 1595/22) pozwany: Bank Millennium S.A. PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19.04.2023 roku, sygnatura akt I ACa 1595/22, pozwany: Bank Millennium S.A. SSA Lidia Mazurkiewicz-Morgut, podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 23.06.2022 roku (sygn. akt I C 43/22) w zakresie żądania głównego, w nieznacznym zakresie zmieniając wysokość zasądzonych odsetek oraz uwzględniając prawo zatrzymania.