Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 06.02.2023 r. (sygn. akt I ACa 1063/22) pozwany: Santander Consumer Bank S.A.


Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 06.02.2023 roku, sygnatura akt I ACa 1063/22, pozwany Santander Consumer Bank S.A., uchylenie wyroku Sądu I instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania