Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 02.07.2024 r. (sygn. akt I ACa 568/23) pozwany: BPH S.A. PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 02.07.2024 roku, sygnatura akt I ACa 568/23, pozwany BPH S.A. SSA Sławomir Jurkowicz, podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 28.10.2022 roku (sygn. akt I C 889/21) zasadzając na rzecz naszych mocodawców zwrot wszystkich rat wraz z kosztami