Wyrok SA w Warszawie z dnia 20.06.2023 r. (sygn. akt VI ACa 141/22) pozwany: : Bank Millennium S.A. PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20.06.2023 roku, sygnatura akt VI ACa 141/22, pozwany: Bank Millennium S.A. SSA Urszula Wiercińska, uwzględniła apelację powodów, tym samym zmieniając na korzyść wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06.12.2021 roku (sygn. akt XXV C 4386/20) zasadzając na rzecz naszych mocodawców zwrot wszystkich rat wraz z odsetkami i kosztami postępowania (oddalając przy tym roszczenie o odsetki w nieznacznym zakresie)