Wyrok SA w Warszawie z dnia 09.11.2023 r. (sygn. akt VI ACa 1147/22) pozwany: Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.) PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 09.11.2023 roku, sygnatura akt VI ACa 1147/22, pozwany: Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.) SSA Ksenia Sobolewska-Filcek podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 05.05.2022 roku (sygn. akt XXVIII C 6813/21) zasadzając na rzecz naszego mocodawcy zwrot wszystkich rat wraz z odsetkami i kosztami (oddalając przy tym roszczenie o odsetki w nieznacznym zakresie)