Wyrok SA w Warszawie z dnia 07.11.2022 r. (sygn. akt I ACa 356/22) pozwany: Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.) PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 07.11.2022 roku, sygnatura akt I ACa 356/22, pozwany: Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.) SSA Małgorzata Sławińska, uwzględniła apelację powodów, tym samym zmieniając w całości na korzyść wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.01.2022 roku (sygn. akt I C 1155/19) i ustalając nieważność umowy kredytowej oraz zasądzając na rzecz naszych mocodawców zwrot kosztów postępowania za obie instancje