Wyrok SA w Warszawie z dnia 01.09.2023 r. (sygn. akt I ACa 1222/22) pozwany: Bank Millennium S.A. PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 01.09.2023 roku, sygnatura akt I ACa 1222/22, pozwany: Bank Millennium S.A. SSA Beata Kozłowska, podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.05.2022 roku (sygn. akt XXVIII C 2838/21) w zakresie żądania głównego, w nieznacznym zakresie zmieniając wysokość zasądzonych odsetek oraz uwzględniając prawo zatrzymania