Wyrok SA w Szczecinie z dnia 31.01.2024 r. (sygn. akt I ACa 461/23) pozwany: mBank S.A PRAWOMOCNY mBank S.A


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 31.01.2024 roku, sygnatura akt I ACa 461/23, pozwany mBank S.A SSA Robert Bury, podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 05.12.2022 roku (sygn. akt I C 276/22) zasadzając na rzecz naszych mocodawcy zwrot wszystkich rat wraz z kosztami