Wyrok SA w Szczecinie z dnia 29.02.2024 r. (sygn. akt I ACa 1745/22) pozwany: PKO BP S.A. PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29.02.2024 roku, sygnatura akt I ACa 1745/22, pozwany PKO BP S.A. SSA Agnieszka Sołtyka, podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 12.10.2022 roku (sygn. akt I C 287/21) zasadzając na rzecz naszych mocodawców zwrot wszystkich rat wraz z kosztami