Wyrok SA w Szczecinie z dnia 27.02.2024 r. (sygn. akt I ACa 1114/22) pozwany: mBank S.A PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 27.02.2024 roku, sygnatura akt I ACa 1114/22, pozwany: mBank S.A. SSA Małgorzata Gawinek, podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 06.07.2022 roku (sygn. akt I C 654/22) zasadzając na rzecz naszego mocodawcy zwrot wszystkich rat wraz z odsetkami i kosztami