Wyrok SA w Szczecinie z dnia 20.07.2023 r. (sygn. akt I ACa 1004/22) pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.) PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 20.07.2023 roku, sygnatura akt I ACa 1004/22, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.) SSA Leon Miroszewski, podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 10.05.2022 roku (sygn. akt I C 465/21) w zakresie żądania głównego, w nieznacznym zakresie zmieniając wysokość zasądzonych odsetek oraz uwzględniając prawo zatrzymania