Wyrok SA w Szczecinie z dnia 11.01.2024 r. (sygn. akt I ACa 188/23) pozwany: Bank Polska Kasa Opieki S.A. PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 11.01.2024 roku, sygnatura akt I ACa 188/23, pozwany: Bank Polska Kasa Opieki S.A. SSA Tomasz Sobieraj, podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 09.12.2022 roku (sygn. akt I C 981/21) w zakresie żądania głównego, w nieznacznym zakresie zmieniając wysokość zasądzonych odsetek oraz uwzględniając prawo zatrzymania