Wyrok SA w Rzeszowie z dnia 19.12.2023 r. (sygn. akt I ACa 168/23) pozwany: PKO BP S.A. PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 19.12.2023 roku, sygnatura akt I ACa 168/23, pozwany: PKO BP S.A. SSA Agnieszka Staniszewska-Perenc, podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 12.01.2023 roku (sygn. akt I C 29/22) w zakresie żądania głównego, w nieznacznym zakresie zmieniając wysokość zasądzonych odsetek oraz uwzględniając prawo zatrzymania