Wyrok SA w Rzeszowie z dnia 18.06.2024 r. (sygn. akt I ACa 392/23) pozwany: PKO BP S.A. PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 18.06.2024 roku, sygnatura akt I ACa 392/23, pozwany PKO BP S.A. SSA Małgorzata Moskwa, podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 08.03.2023 roku (sygn. akt I C 273/22) zasadzając na rzecz naszych mocodawców zwrot wszystkich rat wraz z kosztami