Wyrok SA w Rzeszowie z dnia 15.05.2024 r. (sygn. akt I ACa 474/23) pozwany: Santander Bank Polska S.A. PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 15.05.2024 roku, sygnatura akt I ACa 474/23, pozwany Santander Bank Polska S.A. SSA Edyta Pietraszewska, podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 05.04.2023 roku (sygn. akt I C 332/22) zasadzając na rzecz naszych mocodawców zwrot wszystkich rat wraz z kosztami