Wyrok SA w Poznaniu z dnia 29.09.2023 r. (sygn. akt I ACa 144/22) pozwany: Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.) PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29.09.2023 roku, sygnatura akt I ACa 144/22, pozwany: Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.) SSA Maciej Rozpędowski, podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 09.12.2021 roku (sygn. akt XIII C 20/21) w zakresie żądania głównego, w nieznacznym zakresie zmieniając wysokość zasądzonych odsetek oraz uwzględniając prawo zatrzymania