Wyrok SA w Poznaniu z dnia 11.03.2024 r. (sygn. akt I ACa 999/23) pozwany: Credit Agricole Bank Polska S.A PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11.03.2024 roku, sygnatura akt I ACa 999/23, pozwany: Credit Agricole Bank Polska S.A SSA Maciej Rozpędowski, podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 03.02.2023 roku (sygn. akt I C 373/22) w zakresie żądania głównego, w nieznacznym zakresie zmieniając wysokość zasądzonych odsetek oraz uwzględniając prawo zatrzymania