Wyrok SA w Poznaniu z dnia 06.02.2024 r. (sygn. akt I ACa 364/23) pozwany: Bank Millennium S.A.PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 06.02.2024 roku, sygnatura akt I ACa 364/23, pozwany: Bank Millennium S.A. S.A. SSA Andrzej Daczyński, podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 14.12.2022 roku (sygn. akt I C 523/22) w zakresie żądania głównego oraz uwzględniając prawo zatrzymania