Wyrok SA w Lublinie z dnia 16.11.2023 r. (sygn. akt I ACa 1043/23) pozwany: Santander Bank Polska S.A. PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 16.11.2023 roku, sygnatura akt I ACa 1043/23, pozwany Santander Bank Polska S.A. SSA Jolanta Terlecka, podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 14.04.2023 roku (sygn. akt I C 1577/22) zasadzając na rzecz naszego mocodawcy zwrot wszystkich rat wraz z kosztami