Wyrok SA w Lublinie z dnia 15.09.2023 r. (sygn. akt I ACa 263/23) pozwany: Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.) PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15.09.2023 roku, sygnatura akt I ACa 263/23, pozwany : Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.) SSA Bożena Oworuszko, podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 28.10.2022 roku (sygn. akt I C 1024/20) zasadzając na rzecz naszego mocodawcy zwrot wszystkich rat wraz z odsetkami i kosztami