Wyrok SA w Lublinie z dnia 12.02.2024 r. (sygn. akt I ACa 1127/23) pozwany: PKO BP S.A. PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 12.02.2024 roku, sygnatura akt I ACa 1127/23, pozwany PKO BP S.A. S.A SSA Elżbieta Jakubiec, podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 31.03.2023 roku (sygn. akt I C 259/22) zasadzając na rzecz naszych mocodawców zwrot wszystkich rat wraz z kosztami