Wyrok SA w Łodzi z dnia 29.06.2023 r. (sygn. akt I ACa 744/22) pozwany: Santander Consumer Bank S.A. PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29.06.2023 roku, sygnatura akt I ACa 744/22, pozwany: Santander Consumer Bank S.A. SSA Elżbieta Zalewska-Statuch, podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24.02.2022 roku (sygn. akt I C 873/21) zasadzając na rzecz naszych mocodawców zwrot wszystkich rat wraz z odsetkami i kosztami