Wyrok SA w Łodzi z dnia 23.02.2024 r. (sygn. akt I ACa 2528/22) pozwany: Santander Consumer Bank S.A. PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23.02.2024 roku, sygnatura akt I ACa 2528/22, pozwany: Santander Consumer Bank S.A. SSA Jacek Pasikowski, podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 16.09.2022 roku (sygn. akt I C 92/22) zasadzając na rzecz naszych mocodawców zwrot wszystkich rat wraz z odsetkami i kosztami