Wyrok SA w Łodzi z dnia 21.06.2024 r. (sygn. akt I ACa 3678/23) pozwany: Bank Millennium S.A. PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21.06.2024 roku, sygnatura akt I ACa 3678/23, pozwany Bank Millennium S.A. SSA Michał Krakowiak, podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 12.10.2023 roku (sygn. akt II C 2295/22) zasadzając na rzecz naszego mocodawcy zwrot wszystkich rat wraz z kosztami